Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Mám dve faktické poznámky. Prvú vec. Pán minister hovorí o tom, že nemá dostatok informácií o Veriteľovi a, bohužiaľ, zriaďovateľom tejto obchodnej spoločnosti je vlastne ministerstvo zdravotníctva a Fond národného majetku, a to je, by som povedal, to je určitým spôsobom zbavenie sa zodpovednosti. A to si myslím, že je ten neuralgický bod, ktorý podľa mňa vŕta v hlave veľa ľuďom, akým spôsobom bude hospodárenie tejto spoločnosti, ako bude nakladané s peniazmi, ktoré môžu byť ziskom tejto spoločnosti.

Druhá vec je vlastne, rozpráva sa tu o faktoringu a forfajtingu. Chcem ubezpečiť, že ekonomické teórie faktoringu a forfajtingu sú o niečom inom. Faktoring je v plnej vedomej ako ekonomickej teórie je odkupovanie pohľadávok pred lehotou splatnosti, doslova financovanie cash-flow danej spoločnosti, ale to, čo je vlastne účelom tejto spoločnosti, je bohapusté odkupovanie pohľadávok alebo doslova nútenie na odkupovanie pohľadávok tých, ktorí sú vlastníci tejto pohľadávky. Takže nezavádzajme verejnosť o tom, že sme tu vymysleli nejaké štandardné ekonomické pravidlá alebo štandardné ekonomické teórie, lebo teória nie je tým právom alebo tým názvom, o ktorom tu bolo spomínané.

Chcem len vlastne parafrázovať pána Jarjabka, ktorý hovorí, že nejakým trefným názvom, ja by som práveže trefný názov povedal, že tá spoločnosť sa mala volať Dlžník, s. r. o., alebo Dlžník, a. s., nie Veriteľ, a. s.

A by som povedal ešte nejaké také teórie o variabilných a fixných nákladoch. Ja si myslím, že pán minister zdravotníctva by sa nemal vyjadrovať k ekonomickým pojmom, ktoré nie sú identické a by som povedal, by sa museli pomeniť teórie fixných a variabilných nákladov. Neviem, či v zdravotníctve sú takéto teórie...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok