... a bod 16 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok