Ja by som chcela len stručne poznamenať, že by sme si mali uvedomiť jednu vec, že každý občan našej Slovenskej republiky má právo využívať štúdium a vzdelávanie na verejných školách, či už je to školstvo základné, stredné, vysoké. To, že sa umožňuje národnostiam študovať v ich jazyku, je, samozrejme, nad rámec a majú na to právo z ústavy a majú na to teda právo zo zákona, aby táto ich duchovno-kultúrna potreba bola umožnená. Preto si myslím, že hovoriť o prekračovaní tieňa netreba. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok