Ďakujem. Ja by som povedal, že vo večernej diskusii, ktorú sme tu mali pred mojím vystúpením, som si pozorne vypočul aj pripomienky, ktoré odzneli dnes. Ale chcem povedať, že v mojom návrhu, keď si presne prečítame znenie, ktoré je tu navrhované, je to pod nariadením a schválením odborných lekárov. Čiže ja nezavádzam niečo, čo by mohlo byť problematické alebo diskriminujúce pre človeka s duševným narušením. Bojím sa len jednej veci, že ak nič neurobíme, ak teda nebude takýto postup zabezpečený, môže sa celkom stať, že duševne narušený človek môže ublížiť sebe, a nielen sebe, ale aj ostatným, ktorí sa v tomto zariadení nachádzajú, lebo nie sú tam primárne ľudia s duševným narušením alebo nemali by byť primárne ľudia s duševným narušením v týchto zariadeniach.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok