Ďakujem.

Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto, ústne sa prihlásila pani poslankyňa Sabolová. Končím možnosť podania prihlášok do rozpravy. Pani poslankyňa, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok