Ďakujem, pani predsedajúca.

Vážený pán minister, ďakujem vám za vašu odpoveď. Túto otázku som vám položila aj preto, že do nášho výboru pre pôdohospodárstvo dochádzajú ozaj rozdielne informácie ohľadom čerpania prostriedkov z predvstupových fondov hlavne SAPARD. Sú rôzne, aj ich interpretácia je následne rôzna.

A ďalším dôvodom mojej otázky je aj fakt, že 17. júna 2003 Slovensko dostalo list od Európskej komisie, kde na základe tzv. monitorovacích tabuliek vyplýva, že Slovensko mešká pri budovaní orgánov a štruktúr potrebných na čerpanie prostriedkov z Európskej únie. V kapitole poľnohospodárstvo ide hlavne o platobnú agentúru a kontrolný administratívny systém tzv. IACS. Preto moja doplňujúca otázka je, v akej fáze je budovanie platobnej agentúry a IACS-u a či nie je vyplácanie priamych platieb v roku 2004 ohrozené.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok