Nie pozmeňujúci, dávam len procedurálny návrh, aby sa o týchto dvoch bodoch hlasovalo samostatne, nie ako súčasť spoločnej správy.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok