Čiže, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu pána poslanca Hanzela, aby sme v rokovaní ďalej nepokračovali.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok