Dobre. Takže nepokračujem. Pri hlasovaní vám potom budem postupne predkladať tieto pozmeňujúce návrhy a vysvetľovať ich súvis so spoločnou správou. Takže skončil som. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok