Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená snemovňa, moje vystúpenie, samozrejme, aj z titulu svojej odbornosti bude viac smerovať k filozofii tej predlohy a k tomu, o čom sa tu už hodiny debatuje.

Pár poznámok na začiatku k niektorým replikám dnešného dňa. Pán poslanec Paška, verím, že budeme spolu pritom, keď budete pánovi ministrovi gratulovať. Ja viem, že táto predloha vyvolala mnoho diskusií, a ja som strávil aj nejaký čas či už v sociálnom výbore alebo na záverečnom stretnutí vo výbore pre zdravotníctvo, ale toho sa ešte dotknem.

Chcel som zareagovať na pani poslankyňu Belohorskú v súvislosti s tým, že 8. novembra sa nejako pán minister zachoval pri nejakom stretnutí s profesijným združením. Neviem, samozrejme, ako vyzeralo to stretnutie 8. novembra.

Neviem, či, pán minister, viete, že zhodou okolností v týchto dňoch sú 2 roky, čo sme sa stretli v parlamente, kde ste mi prvýkrát rozprávali svoje vízie alebo svoje predstavy o tom, ako by malo zdravotníctvo vyzerať. Ozaj som strávil veľa stretnutí s pánom MUDr. Zajacom, s pánom ministrom, a on donekonečna odpovedal práve profesijným organizáciám, predstaviteľom profesijných združení, o svojich predstavách. A ja som kvitoval pri tých stretnutiach to, že nebola oponentúra, že to všetci, či lekári, či zdravotné sestry, či iné organizácie, vítali. Pán minister ma vždy ale upozorňoval, aby som počkal, až začnú prichádzať konkrétne kroky, že vtedy sa to prejaví, že bude okamžite voči predstavám reformy 80 000 nepriateľov, čo je zhruba počet zamestnancov v rezorte zdravotníctva, ale niekde v horizonte, perspektívne, to bude o nejakých priateľoch, občanoch. Ja, samozrejme, neviem ako na tom stretnutí pán minister privítal lekárov, pán minister je známy bonmotér, aj keď so včerajšou poznámkou smerom ku klubu Komunistickej strany Slovenska nesúhlasím.

Pani poslankyňa Bollová, keby ste trochu poznali životopis rodiny pána MUDr. Zajaca, tak určite jeho otec nemal spisy Engelsove, ani z recesie nie.

Ja som tu skutočne aj počas včerajšieho dňa poctivo sedel a všímal som si predovšetkým diskusiu lekárov. Verte, že ani mne nie je jednoducho ako človeku, ktorý istým spôsobom predstavuje politické zoskupenie, ktoré kryje pána ministra, hoci pripomínam, pán MUDr. Zajac nie je členom ANO, keď k jeho návrhu a k jeho predlohe vzniklo na pôde parlamentu toľko pozmeňujúcich návrhov. Ale ku každému z nich, ako vznikali alebo ako sa rodili, som s ním neustále diskutoval. A ja si vysoko cením jeho odbornú úroveň. A keď bolo jeho súhlasné stanovisko, tak ja si cením, že na pôde parlamentu a predovšetkým vo výbore pre zdravotníctvo vznikali návrhy.

Napriek tomu, že má predloha toľko pozmeňujúcich pripomienok, sa domnievam, že odíde zmysluplná práve preto, že vo výbore pre zdravotníctvo je toľko lekárov. Ja chcem oceniť práve aj pri tom poslednom rokovaní výboru pre zdravotníctvo prístup poslancov, a to aj za koalíciu, aj za opozíciu, pretože prítomní za opozíciu hoci vyjadrovali nesúhlasné stanoviská, bol tam pán MUDr. Chovanec a pán MUDr. Soboňa, svojou prítomnosťou zabezpečili priechodnosť rokovania. Samozrejme, osobitne chcem oceniť činnosť aj predsedníčky výboru pani poslankyne Záborskej či spoločného spravodajcu pána poslanca Novotného práve preto, aby sa to množstvo pripomienok a to množstvo postojov k tejto predlohe zosúladilo tak, že budeme môcť hlasovať. Pán poslanec tu mal takú pripomienku, že on nevie, o čom. My sme v koaličných kluboch vyvinuli maximálne úsilie, aby sme zjednotili svoje stanoviská a mohli hlasovať, aj s vedomím, že vieme, o čom hlasujeme.

Tu často zaznievalo, že sa vyťahujú peniaze od občana. Tak ja tomu občanovi chcem povedať, aby si uvedomil, že to, ako musel pristúpiť pán minister Zajac k svojej činnosti v rezorte, vyplynulo z konkrétnej situácie, v ktorej sa tento rezort ocitol a nielen tento rezort, ale celá krajina ako celok. A to je jednak dôsledok toho, ako sme tu žili do roku 1989, ale predovšetkým dôsledok, ja to vždy hovorím otvorene, zlyhania politických elít a správania sa k spravovaniu krajiny po roku 1989. Sme v konkrétnej situácii. Je tu zadlženosť, ktorá mesačne ide na úrovni 600 mil. – 700 mil., ktorú treba riešiť, tu sa spustila reforma verejnej správy pripravená, tak ako bola. A to všetko prevzal pán minister Zajac. Začal riešením, z ktorého si sľubuje, že zníži zadlžovanie zdravotníctva. Opätovne prízvukujem, smerom k občanovi, aby si uvedomil, že to, kde sa zdravotníctvo ocitlo, je dôsledok správania sa predchádzajúcich politických elít.

Často sa v rozprave hovorilo o protiústavnosti v zmysle ústavného čl. 40. Pokiaľ tento aspekt zdôrazňovali poslanci, ktorí sú odborne mimo oblasti zdravotníctva, vnímal som to ako prirodzenú snahu práve pred televíznymi kamerami zdôrazniť bezplatnosť, na ktorú sme si za niekoľko desiatok rokov zvykli.

Ja oceňujem v tejto súvislosti včerajšie vystúpenie pani poslankyne Sárközy, ktorá vysvetlila, vinou čoho ostal čl. 40 v ústave v tom znení, v ktorom ostal, hoci všetci, ako tu sedíme, aj to sa tu spomínalo, čiže ja to nejdem rozširovať, si uvedomujeme, čo je bezplatnosť, že sa to tvrdo platí a predovšetkým to platia ekonomicky aktívni obyvatelia.

Ja len chcem tak polemizovať so všetkými tými, ktorí hovoria, ako hravo túto predlohu idú dávať na Ústavný súd. A hovorím, ešte pokiaľ je to generácia, ktorá zažila kvázi bezplatné zdravotníctvo pred rokom 1989, tak ma trochu tento postoj zaskočil u pána poslanca Madeja, ktorého vnímam nielen ako opozičného poslanca, ale aj ako mladého človeka, ja o tom budem ešte hovoriť na popoludňajšej schôdzi, pretože ako mladý človek by si mal veľmi reálne uvedomovať skutočnosť, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, lebo čo docielite tým, že dáte podanie na Ústavný súd.

Ja si cením aj prístup ústavnoprávneho výboru v tomto parlamente, aj všetkých tých, ktorí sa snažili, samozrejme, upresniť predlohu tak, aby obstála aj pred Ústavným súdom. A ja verím, že bude Ústavný súd brať do úvahy aj tie záverečné slová toho čl. 40, čiže na základe podmienok, ktoré ustanovuje zákon.

Nezlepšíte situáciu v zdravotníctve tým, že Ústavný súd príp. rozhodne, že to nie je v súlade s ústavou a že sa to vráti a tak ďalej a tak ďalej, jednoducho len predĺžite ministrovi Zajacovi realizačné kroky na ďalšie obdobie. Ja viem, že to je, samozrejme, dobré, populárne, keď dá sa to na Ústavný súd, čl. 40 je taký, aký je, tak to tam dajme, však uvidíme, body budú v prospech nás.

Nečudoval som sa, keď tieto postoje, hovorím, mali ľudia, ktorí sú mimo oblasti zdravotníctva, ale fakt som bol prekvapený, keď takýto postoj zaujímali v tomto pléne lekári, ktorých činnosť, a to opakujem, oceňujem pri spracúvaní tejto predlohy. Len si myslím, že práve lekári v tomto pléne si musia uvedomiť, kde sa získavajú a ako sa rozdeľujú peniaze, lebo celý problém je, samozrejme, v tomto rezorte v prerozdeľovaní. A že je to rezort nedofinancovaný, to je tiež všetkým jasné.

A to, čím si ma získal alebo čím si nás v Aliancii nového občana získal pán minister Zajac pred tými 2 rokmi, bolo, že prišiel s tézou, že nebude v 1. etape žiadať ďalšie miliardy do rezortu. A keďže sme si uvedomovali reálnosť tejto ekonomiky, tak to bolo pre nás plusom, prečo sme privítali pána MUDr. Zajaca v našich radoch, lebo hovoriť o 20 mld., čo sa mi vždy páčilo u pána poslanca Urbániho, ja som na to včera aj reagoval vo faktickej poznámke, to je síce krásne, on to má ako obchodné tajomstvo, ale keď by som mal ďalších 20 mld., verte, že by som potom pokojne nastúpil na čelo toho rezortu aj ja. Ale ja sa skláňam práve pred MUDr. Zajacom, že si dobre uvedomoval, v akom stave je rezort zdravotníctva, že si uvedomoval, že to nebudú jednoduché kroky, a my sme nikdy pri stretnutiach s občanmi netajili, že to bude jednoduché, práve sme vždy zdôrazňovali, že to bude bolestivé a že to bude práve na základe dôsledkov konania politických elít v predchádzajúcom období, na úkor ich, znovu len úkor ich, to sme sa my čestne správali k občanovi, že napriek tomu sa MUDr. Zajac chcel ujať tohto rezortu a opustil podnikateľský priestor, kde nepochybne musíte všetci uznať, že tie výhody a jednoduchšie postoje alebo jednoduchší život bol určite istejší.

Z tohto dôvodu chcem povedať aj všetkým tým, ktorí, samozrejme, dávali doplňujúce a pozmeňujúce návrhy. Iste pán MUDr. Zajac, pán minister, zváži všetky tieto návrhy, aby ste napriek tým výhradám predsa len prehodnotili svoj postoj a postavili sa nie k ministrovi Zajacovi ako k človeku, ktorý teraz je v koalícii, pričom vy ste v opozícii, ale ako k človeku, lebo ste ho tu mnohokrát v tých vystúpeniach oceňovali, oceňovali ste aj jeho odvahu. Tak vás chcem poprosiť, aby ste s touto odvahou aj hlasovali v prospech tejto predlohy. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok