Ďakujem pánovi poslancovi.

Prosím pána poslanca Lintnera z Aliancie nového občana.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok