Pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, toľko sa už porozprávalo a zo všetkých strán poomieľalo o novej novele navrhovanej, že som rozmýšľala, či sa prihlásim alebo nie do tejto rozpravy. Urobila som to s úmyslom, ak dovolíte, vykonať neveľký exkurz do svedomia, do svedomia môjho, nášho i pána ministra. Svet totiž v súčasnosti má veľmi nebezpečnú a tragickú perspektívu. O pár dní začne vojna Spojených štátov proti Iraku. Do akých rozmerov sa rozrastie, to je zatiaľ neznáme. Chcem veriť, že bezprostredné ohrozenie života miliónov ľudí a prvé obete posunú i mysle a snahy navrhovateľov našej novely a všetkých jej obhajovateľov smerom k poľudšteniu. Včera ste nám do kúta, pán minister, adresovali duchaplný žart a prejavili ste hlboký zmysel pre ocenenie úrovne nášho inteligenčného potenciálu. Chcem vám do vášho kresla na výslní zaželať, aby ohrozenie, v ktorom sa svet nachádza, dalo podnet k napísaniu aspoň glosičky s názvom „Podiel vojny na poľudštení ministra zdravotníctva Slovenskej republiky“, parafrázujúc názov i vám určite známej Engelsovej knihy, asi váš otec ju mal v knižnici, ktorá hovorila o podiele práce na poľudštení. A poviem jeden sarkastický žart, ktorý má nádej následkom vašich návrhov stať sa realitou a ktorému, predpokladám, budete rozumieť. Lekár sa pýta pacienta: „Koľko máte rokov?“ „Budem mať 80,“ odvetí pacient. „Tak to sa dedko mýlite,“ hovorí lekár.

Dovoľte mi preto podporiť viackrát v rozprave vyslovený návrh vrátiť celú vec na prepracovanie i preto, že vyrátaný dopad na občana v sume 49 Sk je nezmysel a sám mu určite, pán minister, nemôžete veriť. Predpokladaná úspora, ktorú ste vy vyčíslili na 3 mld., nie je predsa násobok 5 mil. občanov krát 49 korún.

I z tohto dôvodu okrem mnohých, ktoré už boli uvedené, namiesto siahodlhého zoznamu ľudí, ktorých chcete oslobodiť od platenia pod podmienkou predloženia dokumentov o tom, že sú poberatelia sociálnych dávok, nositelia Jánskeho plakety, že sú nevyliečiteľne chorí, že sú v rizikovom tehotenstve a tak ďalej, navrhujem celkom vážne, aby sa vami určené služby spoplatnili občanom, ktorých príjem na osobu v rodine prevyšuje 10 000 korún. A pri vyššom príjme môžete odstupňovane platby zdvojnásobiť i strojnásobiť. Potom všetci bez rozdielu budeme predkladať u lekára spolu s preukazom poistenca i potvrdenie o príjme, resp. daňové priznanie.

K výnimkám v predložených pozmeňujúcich návrhoch možno každý deň pridávať ďalšie a ďalšie. Napr. spolu s pani Belohorskou sa pýtam, prečo majú byť bez poplatkov iba deti vo veku do 6 rokov, a nie do 15 či do 18 rokov, prečo majú byť bez poplatkov starí ľudia, pán Jarjabek, až vo veku nad 75, a nie nad 70 rokov.

Ak skúška spôsobilosti vášho rezortu, pán minister, dostala, ako ste uviedli, vyše 400 návrhov na opravy, je zrelá na reparát. Prijmite ho, prosím, a pokúste sa ho zložiť, lebo inak by ste mali po neúspešnej skúške v škole vládnutia opakovať ročník. Ďakujem vám za porozumenie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok