Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel som sa len krátko pristaviť pri téme, ktorú otvorila pani Dr. Belohorská. A to je otázka redukcie lôžok. Redukciu lôžok, ktorú sme vykonávali v rezorte v minulých rokoch, sme robili a dospeli sme na európsky štandard porovnateľných čísel. Avšak celá táto redukcia lôžok nepriniesla prakticky žiadny finančný efekt, pretože z oddelenia či z nemocnice sme síce vyniesli zopár postelí, ale oddelenie či nemocnica zostala tak, ako bola. Naďalej sa vykurovalo, splachovalo, svietilo, jednoducho povedané, redukcia lôžok nebola finančným prínosom pre hospodárenie rezortu.

V materiáli Stratégia reformy zdravotníctva, ktorú sme včera dostali v parlamente, sa hovorí o tom, že budú sa robiť opatrenia v tvorbe a v stabilizácii siete zdravotníckych zariadení vrátane nemocníc, ktoré môžu priniesť očakávaný štrukturálny i finančný efekt v zmysle decentralizácie a vytvorenia viacerých typov nemocníc, či už štátnych, verejnoprospešných, privátnych alebo nemocníc, ktoré budú riadené vyšším územným celkom s prenesením reálnych manažérskych kompetencií a zodpovedností, či už v medicínskej sfére alebo aj vo finančnej sfére, s vybudovaním korektných vzťahov vlastných manažérovi s plnou právnou a inou subjektivitou. Toto, myslím, je nová cesta, je cesta, ktorú toto rezortné ministerstvo v súčasnosti bude raziť.

A opakujem, redukcia postelí bola síce istým prínosom, ale nedoniesla finančný efekt, ktorý sme očakávali, a takisto nepriniesla nič čo do tvorby a reštrukturalizácie siete. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok