Ďakujem. Som rád, pán minister, že ste v podstate vysvetlili tú metodiku v zmysle toho, ako ju vlastne chápem aj ja. V podstate mi išlo o to, že vykazovania v skrátenom legislatívnom konaní 930 mil., potom 100 mil. bolo dosť, povedal by som, také zavádzajúce. A ospravedlnením jedným z vašich citátov a vystúpení bolo to, že úspora vzniká tým, že sa predĺži lehota vyplácania a tým pádom, keď sa to predĺži z kvartálu na polrok, tak vychádza, že štátny rozpočet ešte viac usporí. Ono v zásade neusporí, lebo záväzok štátu vzniká dňom, keď žiadateľ štátnu prémiu už dostane, ak nedostane fyzicky, ten záväzok vzniká voči štátnemu rozpočtu. Čiže to predĺženie lehoty z kvartálu na polrok neprinesie úsporu štátneho rozpočtu. V tom zmysle bola moja otázka, že nie úspora, ale práve naopak, tie náklady budú vznikať bez ohľadu na to, či sa predĺžila lehota z kvartálu na polrok.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok