Pán poslanec, chcete položiť doplňujúcu otázku? Nech sa páči, pán poslanec Burian.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok