Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ja mám iba jednu vecnú pripomienku. My sme vo Výbore Národnej rady pre pôdohospodárstvo zriadili komisiu pre agroturistiku a dúfam, že ste v rámci toho cestovného ruchu mysleli aj agroturistiku, a preto vaši kolegovia z poslaneckého klubu keby teda boli takí dobrí a prihlásili odborníkov do tejto komisie. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok