Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Vážený pán predseda,

vážený pán minister,

kolegovia, kolegyne,

na úvod musím povedať, že plne súhlasím s pánom poslancom Tatárom v jeho prejave, keď hovoril o tom, že sú tu veci ekonomické a sú tu veci jednak ústavné. Musím tiež zdôrazniť, že Ústavný súd už o tejto veci rozhodol. Trošku sa hanbím za vládnu koalíciu a za vládu, že sa používa ten istý spôsob, aký používala vláda Vladimíra Mečiara, že jednoducho sa podá trošku iný návrh zákona, trošku iná dikcia s tým vedomím, že Ústavný súd za súčasných právnych podmienok nemôže o tom rozhodnúť a nemôže to okamžite zrušiť. Myslím si, že to nie je vhodný spôsob súčasnej vládnej koalície.

V druhej veci chcem povedať, že je to krátkozraké riešenie. Totižto v prípade, ak budú sprivatizované elektrárne, plynárenský podnik a podobné ďalšie veci, jednoducho tieto podniky nebudú uzatvárať zmluvy s nemocnicami, lebo uzatvárať zmluvy so subjektmi, ktoré neplatia a od ktorých nie je možnosť vymáhať peniaze, to je jednoducho absurdné a to žiadny podnikateľ jednoducho nespraví. Súčasne je vlastníkom štát a si myslím, že musí platiť zásada, že dlžník musí platiť svoje dlhy. Ak štát je vlastníkom, jednoducho musí za svoje dlhy zaplatiť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok