Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Na úvod musím poznamenať, že pán poslanec Krajči ako minister vnútra zmaril referendum, vyhlásil, že berie zodpovednosť na seba. Neskôr však zutekal pod amnestiu svojho straníckeho bossa. Nie je to príklad vhodný do učebníc pre školopovinné deti. Pán poslanec hovoril veľmi obšírne o postavení Slovenska a o súčasnom svete, o občanoch maďarskej národnosti a o Maďarsku. Načrtol víziu temného sveta plného sprisahania a zlých duchov. Bolo to pôsobivé, avšak s reálnym svetom to nemalo nič spoločné. Pán poslanec Krajči v skutočnosti hovoril o svojich neujasnených myšlienkach. Hovoril o tom, čo ho vnútorne dráždi a na čo nedokáže nájsť reálnu, vyváženú odpoveď. Vo všeobecnosti je možné povedať, že komplexy nie sú vhodné na reálne videnie sveta a svedčia len o malosti, ktorá sa maskuje veľkými slovami bez skutočného významu.

Chápem nervozitu pána poslanca nad tým, že svet sa nespráva podľa jeho predstáv a že on nevie nájsť účinnú odpoveď na dejinné otázky. Chápem zdesenosť nad tým, že SMK je členom vlády, zvyšuje svoje preferencie a pracuje pre blaho Slovenska. Pánu poslancovi zjavne robí problém rozlíšiť pojmy národnosť a štátna príslušnosť. Nemám mu to za zlé. Na pochopenie týchto vecí je potrebná elementárna právna logika, harmonická osobnosť bez predsudkov. Ak by sme prijali logiku pána poslanca, že na Slovensku žijú len Slováci a nikto iný, o čom je teda zákon o zahraničných Slovákoch? Kto sú Slováci vo Vojvodine, v Rumunsku a v Čechách?

Ďakujem za slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok