Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Vážená pani ministerka,

vážení kolegovia,

ja môžem plne súhlasiť s tým, čo povedala pani ministerka, že zákony by sme mali prijímať vo verejnom záujme, a som si vedomý toho, že väčšina zákonov je vo verejnom záujme. Práve preto musím polemizovať s názorom, že napríklad orgány, ktoré doteraz pôsobia v tejto sfére, konkrétne TIPOS koná vždy vo verejnom záujme. Sú známe prípady z minulého obdobia, keď bola pri vláde súčasná opozícia, sú známe prípady z tohto obdobia, ktoré potvrdil aj poslanecký prieskum, že, bohužiaľ, táto organizácia nekoná vždy vo verejnom záujme a je tam dosť veľké podozrenie, že peniaze nie sú vždy použité vo verejnom záujme.

Takisto si myslím, že novelou zákona, ktorú sme schválili na minulom zasadnutí s tým napríklad, že sa znižuje povinný odvod prevádzkovateľov hry Bingo, neviem, kde je ten verejný záujem. To znamená, myslím si, áno, treba hovoriť o tom, že treba prijímať zákony vo verejnom záujme, lenže vždy treba konkrétne hovoriť, čo je a čo nie je vo verejnom záujme. Myslím si, že niektoré veci aj v novele neboli vo verejnom záujme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok