Ale v poriadku. Už na vás nepríde, pani poslankyňa.

Ďalší v poradí položil otázku pán poslanec Droba, ktorý nie je prítomný. Pán poslanec Laurenčík, nie je prítomný.

Pán poslanec Vargovčák: "Vážený pán minister, kedy podľa vás vstúpi do platnosti novela vysokoškolského zákona, ktorá zruší povinnosť vykonať štátne skúšky na konci štúdia?" Sa pýta pán poslanec Vargovčák vás, pán minister.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok