Áno, ak dovolíte, pán podpredseda, myslím si, že táto otázka je fakticky zodpovedaná, pretože som vysvetlil v predošlej, pomerne rozsiahlej odpovedi pani poslankyni Vaľovej, že garancie nerušíme, meníme ich nastavenie, meníme ich rozsah, ale garancie zostanú. To znamená, tá druhá časť otázky potom, ak zrušíme garancie, čo ďalej, myslím si, že už je zbytočné nad týmto špekulovať, pani poslankyňa, čo poviete?

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok