Pán minister, pani poslankyňa Gabániová vám položila otázku a pýta sa vás, či "ak zrušíte garancie štátu pre starobných dôchodcov, ktorí zverili polovičku svojich dôchodkov DSS-kám na podnikanie, otvoríte možnosť vystúpiť z druhého piliera".

Nech sa páči, môžete na otázku odpovedať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok