Ďakujem pekne za slovo.

Samozrejme, je možné súhlasiť s tým, čo tu bolo povedané rečníčkou - pani poslankyňou Kadlečíkovou, že vládny program je potrebné plniť. Samozrejme, že s tým možno súhlasiť, ale v každom prípade k tomu treba povedať niekoľko poznámok. Po prvé, že valorizácia dotácií je dosť vážnym zásahom do štátneho rozpočtu a v každom prípade by bolo dobré, keby sa k tomu vyjadrila pani ministerka financií, akým spôsobom je to možné naplniť s tým, že je to potrebné urobiť, keďže je to vo vládnom programe. A po druhé, vládny program treba plniť v každom jeho bode. Nie je možné vytrhnúť len valorizáciu dôchodkov, a pritom neplniť bod vládneho programu, ktorý hovorí o prevode pôdy neznámych vlastníkov alebo o zmene dotačného systému, ktorá zmena je podporená aj uznesením parlamentu. To znamená, že ak hovoríme o vládnom programe, tak si treba prečítať vládny program, treba si prečítať priority na tento rok, treba si prečítať uznesenie parlamentu o týchto veciach a aj nimi sa riadiť. V tom prípade je, samozrejme, možné hovoriť o tom, čo v poľnohospodárstve je potrebné a je možné dostať na vyššiu úroveň.

Ďakujem za slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok