Ja viac-menej by som len chcela poďakovať pani ministerke za to, že sa tie práce ukončujú a je to prísľub, pretože je to budova, ktorá je pamiatkovo chránená. Súdy v Banskej Bystrici, aj krajský, aj okresný, sú po rôznych miestach a tá budova je naozaj veľmi pekná a bude teda dobré, aby slúžila svojmu účelu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok