Ďakujem. Pani poslankyňa, chcete položiť doplňujúcu otázku? Nech sa páči, dve minúty.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok