Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia Národnej rady Slovenskej republiky, poslankyne, poslanci, dovoľte mi ospravedlniť pána ministra hospodárstva Miškova, má prijatie ministerky hospodárstva Spolkovej republiky Nemecko, Sasko, zo Saska. Zastúpi ho 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pán Figeľ. Dovoľte mi rovnako ospravedlniť pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu, je na služobnej ceste dávnejšie plánovanej. Zastúpi ho podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš. Pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon je na služobnej ceste, zastúpi ho minister životného prostredia pán Nagy. A pán podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny Chmel je na zahraničnej pracovnej ceste, neboli naňho otázky.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok