Prerušenie rokovania o 13.03 hodine.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok