Prosím, hlasujte teraz o tom, že tento zákon bude prerokovaný v uvedených výboroch.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok