Ja chcem, budem, povedať, že budem hlasovať za tento návrh zákona, a myslím si všeobecne, že cez prvé čítania by mali prechádzať návrhy zákonov, aj keď sú tam možno chyby alebo niektoré veci by sa dali urobiť lepšie. Na to je druhé čítanie, aby sme o tom rokovali, hľadali vylepšenia a všetky ďalšie veci. Veci, ktoré sú závažné, alebo chcú riešiť závažné veci, určite nie je správne zakolať v prvom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok