Pán poslanec, dvaja poslanci s faktickými poznámkami. Uzatváram možnosť.

Pán poslanec Kaník.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok