Ďakujem pekne za slovo. Milé kolegyne, milí kolegovia, na každý zákon sa môžme pozrieť z viacerých pohľadov. Ja tu vidím tri také zásadné pohľady: jeden pohľad je finančný, liberálny, vecný, podnikateľský, druhý pohľad je hodnotový a tretí pohľad je politický. A ku každému poviem len jednu vetu.

K finančnému pohľadu. Áno, tento zákon má dopad na rozpočet a na verejné financie tak, ako to povedali kolegovia niektorí. Je to pravda. Preto, keď tento zákon prejde do druhého čítania, predložím nielen k tomuto zákonu, ale aj k ďalším zákonom, ktoré budú predkladané poslancami Národnej rady, pozmeňovací návrh, aby účinnosť tohto zákona bola od 1. 1. 2012, lebo bude mať dopad na štátny rozpočet.

Ten hodnotový pohľad je u mňa, že sa väčšinou v zásade vždy pozerám na veci cez ten pragmatický pohľad, možno finančný. Ale tu si myslím, že sa treba pozrieť aj na hodnotový pohľad. A za všetko uvediem len jeden príklad. Koncové obce, obce, kde sú jeden, dva, tri automaty, v týchto automatoch vo väčšej miere končia sociálne dávky. Čiže tu končia zase štátne peniaze a koncové mnohé malé obce sa aj vďaka týmto takto liberálne nastaveným podmienkam prepadajú do ešte horšej sociálnej oblasti. A sú to obce, kde žije sto obyvateľov, tridsať.

A politický pohľad, a nebudem ďalej zdržovať toto plénum, je, že toto je poslanecká novela, predložila ju skupina poslancov a myslím si, že tu nevidím dôvod na to, aby tu sa vniesla politika a politické pohľady. A hovorím to úprimne a otvorene, že to podporíme, nepodporíme, lebo my sme nepodporili niečo druhé.

Pri tomto zákone chcem vyzvať všetkých poslancov, aby sme jednoznačne zvážili túto novelu. Ja budem hlasovať, aby prešla do prvého(? druhého) čítania.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok