Áno, prepáčte, je to tak. Pýtam sa, kto... Otváram opäť rozpravu. A pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Traja rečníci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

Pani poslankyňa Jurinová.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok