Pán predseda, keďže sme odhlasovali všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v druhom čítaní, prosím, aby ste dali hlasovať o postúpení návrh zákona do tretieho čítania.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok