Upozorňujem, že 3. bod pozmeňujúceho návrhu koliduje so 69. a 70. bodom čl. VI návrhu zákona, preto o tomto bode nehlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok