Z dôvodu, že bol schválený 8. bod spoločnej správy, nebudeme hlasovať ani o 4. bode pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pána poslanca Madeja.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok