Pán poslanec Madej nemá námietku. Pokračujte, prosím.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok