Z dôvodu, že bol schválený 8. bod spoločnej správy, o 2. bode pozmeňovacích a doplňujúcich návrhoch pána poslanca Madeja nehlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok