Teraz by sme prikročili k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k čl. VI. V tomto prípade hlasujeme o každom bode osobitne. Takže hlasujeme o 1. bode pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov pána poslanca Madeja k čl. VI.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok