Z prítomných 145 poslancov sa vyslovilo za 130, 4 proti, 8 sa zdržali, 3 nehlasovali.

Pokračujeme v hlasovaní.

Nech sa páči, uveďte ďalší pozmeňovací návrh.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok