Ďakujem. Teraz budeme hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave, a to v poradí, v akom odzneli. Najprv hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Dostála k čl. IV návrhu. Ja iba si dovolím osviežiť pamäť, že o čo ide.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok