Hlasujeme o poslednom, teda o 20. bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok