Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 76 za, 2 proti, 68 sa zdržalo.

Tento bod sme schválili.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok