Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 70 za, 72 proti, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Bod číslo 7 sme neschválili.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok