Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 71 za, 72 proti, 3 sa zdržali.

Bod číslo 6 nebol schválený.

Pokračujte, prosím.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok