Z prítomných 145 poslancov hlasovalo 70 za, 71 proti, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Bod číslo 4 návrhu pána poslanca sme neschválili.

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok