Z prítomných 145 poslancov hlasovalo 69 za, 68 proti, 7 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Tento návrh, teda bod č. 1 návrhu nebol schválený.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok