Prosím, hlasujte teraz o bode 1 pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Madeja.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok