Hlasujeme o 8. bode pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov pána poslanca Madeja.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok