Procedurálne návrhy si vypočujeme po hlasovaní. Teraz prebieha hlasovanie, také je pravidlo.

A nech sa páči, pokračujte, prosím.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok