Chcel by som panie poslankyne a pánov poslancov informovať, že došlo k dohode s pánom poslancom Madejom, že teda nebude sa až tak veľa namietať, a pokračujeme teraz v hlasovaní.

Pani poslankyňa Pfundtner, prosím, uveďte ďalšie hlasovanie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok